پارس وب سرور

بسته زبان های دیگر

لطفا قبل از ارسال پست، قوانین انجمن را مطالعه کنید

12 فایل

 1. رایگان

  بسته زبان ترکی استانبولی Türkeçe

  بسته زبان ترکی استانبولی

  31 دریافت

  ارسال

 2. رایگان

  بسته زبان اندونزی

  بسته زبان اندونزی(Indonesian)

  15 دریافت

  بروزرسانی

 3. رایگان

  بسته زبان Tiếng Việt

  بسته زبان Tiếng Việt

  15 دریافت

  ارسال

 4. رایگان

  بسته زبان رومانی(Romana)

  بسته زبان رومانی(Romana)

  17 دریافت

  ارسال

 5. رایگان

  بسته زبان برزیل(Português)

  بسته زبان برزیل(Português)

  22 دریافت

  ارسال

 6. رایگان

  بسته زبان ایتالیایی

  بسته زبان ایتالیایی

  35 دریافت

  ارسال

 7. رایگان

  بسته زبان فرانسوی

  بسته زبان فرانسوی

  35 دریافت

  ارسال

 8. رایگان

  بسته زبان اسپانیایی

  بسته زبان اسپانیایی

  35 دریافت

  ارسال

 9. رایگان

  بسته زبان دویچ

  بسته زبان دویچ

  24 دریافت

  ارسال

 10. رایگان

  ارسال

 11. رایگان

  بسته زبان Arabic العربية (AR) برای Phpfox

  بسته زبان Arabic العربية (AR) برای Phpfox

  84 دریافت

  ارسال

 12. رایگان

  Arabic Language Pack

  بسته زبان عربی برای phpfox

  26 دریافت

  ارسال